Ментальные проблемы войны: вырос ли запрос на психологическую помощь среди украинцев в 2023 году

Приближение услуги по психологической помощи к пациенту... Наближення послуги з психологічної допомоги до пацієнта...
Ментальні проблеми війни
Ментальні проблеми війни. Джерело: Freepik

Почти два года украинцы живут в условиях полномасштабной войны, что ставит перед медицинской системой сверхсложные вызовы. Особенно в сфере физической и психологической реабилитации, ведь ментальные проблемы касаются каждого, пишет WomanEL.

Ментальные проблемы войны
Ментальные проблемы войны. Источник: Freepik

За 2023 год по сравнению с 2022 годом запрос на психологическую помощь среди украинцев вырос почти вдвое. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, за психологической помощью на всех уровнях обратились более 320 тысяч украинцев.

Ментальное здоровье является одним из сегодняшних вызовов на уровне с бедностью, климатическими изменениями и ростом цен, Об этом свидетельствуют результаты исследования среди 11 стран мира, представленные во время Третьего саммита первых леди и джентльменов,

отметил Ляшко.

В настоящее время пациенты имеют возможность бесплатно получить услуги по психологической поддержке в более чем 860 медучреждениях первички. Такой возможностью уже воспользовалось около 175 тысяч украинцев, что составляет 36% общего количества обращений по поводу проблем в сфере ментального здоровья.

Следующий этап – настройка системы перенаправления к профильным специалистам, создание центров ментального здоровья на базе кластерных больниц и развитие отдельных центров психологической реабилитации. Важны также программы, направленные на защиту и укрепление психического здоровья самих медработников, ведь нагрузка на них возросла в разы.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Джерело: Freepik

Виктор Ляшко отметил, что первая задача, которую Министерство здравоохранения ставило перед собой в сфере поддержки ментального здоровья, – это приближение услуги психологической помощи к пациенту. Для этого в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе первой леди Елены Зеленской началось масштабирование обучения семейным врачам и педиатрам. Обучение проходит по программе mhGAP (mental health gap action program – Программа действий по преодолению пробелов в сфере психического здоровья).

Также Ляшко подчеркнул, что в прошлом году основное внимание уделялось вопросам доступности бесплатной реабилитационной помощи. А в этом году министерство работает над ее качеством.

Почему ПТСР – это проблема не только ветеранов, но и всех украинцев – узнайте здесь.

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Ментальні проблеми війни: чи зріс запит на психологічну допомогу серед українців у 2023 році

Приближение услуги по психологической помощи к пациенту... Наближення послуги з психологічної допомоги до пацієнта...
Ментальні проблеми війни
Ментальні проблеми війни. Джерело: Freepik

Майже два роки українці живуть в умовах повномасштабної війни, а це ставить перед медичною системою надскладні виклики. Особливо у сфері фізичної та психологічної реабілітації, адже ментальні проблеми стосуються кожного, пише WomanEL.

Ментальні проблеми війни
Ментальні проблеми війни. Джерело: Freepik

За 2023 рік порівняно з 2022 запит на психологічну допомогу серед українців зріс майже вдвічі. Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, за психологічною допомогою на всіх рівнях звернулися більше, ніж 320 тисяч українців.

Ментальне здоров’я є одним із викликів сьогодення на рівні з бідністю, кліматичними змінами та зростання цін, Про це свідчать результати дослідження серед 11 країн світу, презентовані під час Третього саміту перших леді та джентльменів,

зазначив Ляшко.

Наразі пацієнти мають змогу безоплатно отримати послуги з психологічної підтримки у більш ніж 860 медзакладах первинки. Такою можливістю вже скористалося близько 175 тисяч українців, що становить 36% від загальної кількості звернень з приводу проблем у сфері ментального здоровʼя. 

Наступний етап – налаштування системи перенаправлення до профільних фахівців, створення центрів ментального здоров’я на базі кластерних лікарень та розбудова окремих центрів психологічної реабілітації. Важливими є також програми, спрямовані на захист та зміцнення психічного здоров’я самих медпрацівників, адже навантаження на них зросло в рази.

міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Джерело: Freepik

Віктор Ляшко наголосив, що найперше завдання, яке Міністерство охорони здоровʼя ставило перед собою у сфері підтримки ментального здоровʼя, – це наближення послуги з психологічної допомоги до пацієнта. Для цього в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативи першої леді Олени Зеленської почалося масштабування навчання сімейних лікарів та педіатрів. Навчання відбувається за програмою mhGAP (mental health gap action program – Програма дій із подолання прогалин у сфері психічного здоров’я).

Також Ляшко підкреслив, що торік основну увагу приділяли питанням доступності безоплатної реабілітаційної допомоги. А цього року міністерство працює над її якістю…

Чому ПТСР це проблема не тільки ветеранів, але і всіх українців – дізнайтесь тут.

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *