2 роки війни та її відбиток на культурі та ідентичності українського народу

Импульс от войны ускоряет процессы изменений в обществе, приводя к очевидным и легко заметным преобразованиям, которые остаются очевидными даже без глубокого анализа. Імпульс від війни прискорює процеси змін у суспільстві, призводячи до очевидних та легко помітних перетворень, які залишаються очевидними навіть без глибокого аналізу.
2 роки війни та її відбиток на культурі та ідентичності українського народу
2 роки війни та її відбиток на культурі та ідентичності українського народу. Джерело: historyreclaimed.co.uk

Сьогодні рівно два роки, як армія росії вторглася в Україну. За цей час, ми, ймовірно, пережили один із найскладніших періодів в історії. В цій статті WomanEL розкаже, який відбиток війна залишила за цей час на культурі та ідентичності українського народу.

Впродовж цих двох років російська агресія створила складну реальність для України, об’єднуючи країну в боротьбі за свою свободу та територіальну цілісність. Народ України виявив величезну витримку та силу духу, вистоявши на фронті в обличчя ворожих загроз і перейшовши через великі втрати та труднощі. Цей період в історії країни визначається рішучістю та пошуком шляхів до відродження та мирного майбутнього.

Національна ідентичність виражає відчуття приналежності особи до конкретної нації, об’єднуючи елементи культури, мови, історії та інших аспектів, які формують унікальний характер та самосвідомість цієї особи. Культурна спадщина українського народу, це історія, яка жила б вічно, якщо б не одне «але» … у нас хочуть це забрати.

Протягом двох років війни було пошкоджено або повністю знищено значну частину української культурної спадщини під час вторгнення, включаючи Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Музей Ханенків, Київську картинну галерею, Національну філармонію України, Наукову бібліотеку Максимовича та Київський міський Будинок учителя. Наша скорбота через ці втрати та розуміння причин їхнього ставлення ясні: їхня мета – знищити українську культуру та ідентичність.

У сучасній обстановці в Україні важливо розуміти, що культурне винищення стає ключовою стратегією російської агресії. Ця стратегія спрямована на зміну та підкорення української ідентичності. Маніпуляції та фальшиві заяви відображають намагання впливати на сприйняття української історії та культури.

Прагнення путіна знищити українську культуру викликало протилежний ефект. Українська ідентичність відродилася під час Революції Гідності у 2014 році та після окупації Криму та частин Донецької та Луганської областей. Цей період свідчить про процвітання культурного життя українців, що виявилося в життєздатності культурного сектору, підтримці демократії та прав людини, а також військових зусиллях. Культура та фізичне виживання стали взаємопов’язаними.

Так, ця іронія виразно відзначається. Спроби росії знищити українську культуру викликали сильний рух самовираження та підтримки української мови. Нові твори, нові пісні, вірші, поезії, незалежно від жанру, виражають силу та витривалість українського народу. Це стає ефективним засобом протистояння російській агресії та збереження гуманітарного доробку в умовах кризи.

Історія показує, що російська влада мала довготривалі зусилля у запереченні, асиміляції та знищенні української культури. Протягом останніх трьох століть українські мислителі, письменники, лінгвісти, митці та вчені стикалися з різними формами репресій, такими як заборона україномовних видань, культурних товариств, а також заслання чи ув’язнення публічних інтелектуалів. Ці спроби не тільки не призвели до зникнення української культури, але, навпаки, підкреслили її стійкість та важливість для українського народу.

Ця воєнна реальність справді завдає значної трагічної шкоди українській культурі. Творці та працівники стають жертвами фізичних поранень, загибелі близьких, втрати домівок і руйнування творчих просторів. Російські атаки не лише призводять до численних жертв серед культурних діячів, але і знищують значущі місця для українців, де вони насолоджуються та відчувають свою культуру. Деякі з цих нападів були вчинені намірено та цілеспрямовано, як, наприклад, на Маріупольський академічний облмуздрамтеатр, що приховував сотні мирних мешканців, включаючи дітей, коли в березні 2022 року російська авіація скинула на нього дві бомби. В Київській області в перші дні російського штурму ракета вразила Іванківський історико-краєзнавчий музей, підпаливши його – це була єдина будівля в селі, яка постраждала за весь період конфлікту. Ситуація, коли навіть творча робота відступає перед потребою виживання, відображає глибокий вплив війни на культурне виробництво та споживання.

Українські артисти, письменники, поети, художники та захисники культури виявляють вражаючу стійкість перед викликами цього жорстокого конфлікту та атак на українську культуру. Багато з них черпають силу з глибоких зв’язків з українською культурою та активно вивчають нові способи творення та просування культурних ідей. Письменники ведуть воєнні щоденники, літературні читання у книгарнях відбуваються на фоні сирен повітряної тривоги, концерти зірок в метрополітені, який виступає як бомбосховище. Культурні ініціативи, які були випущені перед початком війни, зараз знаходять своє вираження в бомбосховищах.

Українська культура завойовує світ. Джерело: Радіо свобода.

Виживання України як країни та народу тісно пов’язане з виживанням її культури і ідентичності, і ми відчуваємо важіль цього відповідального завдання. Ідентичність завжди залишається в етапі становлення: коли її відстоюють люди, вона неперервно еволюціонує, збагачується новими елементами чи втрачає окремі складові. Українці не обмежують свою відданість лише воєнним зусиллям; вони також активно сприяють економічному, соціальному та культурному розвитку своєї країни. Це виявляється в роботі на благо громад, підтримці місцевих ініціатив та розвитку освіти, що разом створює міцний фундамент для сучасної української державності.

Якщо поставити крапку зараз, можна відзначити, що українське суспільство переживає позитивні трансформації: спрямованість на солідарність, єднання навколо спільних цінностей та глибока свідомість власної ідентичності позначають на значущий позитив у нашому розвитку.

Дуже актуальна тема зараз: ментальні проблеми війни. Дізнайтеся, чи зріс запит на психологічну допомогу серед українців у 2023 році.

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 года войны и ее отпечаток на культуре и идентичности украинского народа

Импульс от войны ускоряет процессы изменений в обществе, приводя к очевидным и легко заметным преобразованиям, которые остаются очевидными даже без глубокого анализа. Імпульс від війни прискорює процеси змін у суспільстві, призводячи до очевидних та легко помітних перетворень, які залишаються очевидними навіть без глибокого аналізу.
2 роки війни та її відбиток на культурі та ідентичності українського народу
2 роки війни та її відбиток на культурі та ідентичності українського народу. Джерело: historyreclaimed.co.uk

Сегодня ровно два года, как армия России вторглась в Украину. За это время, мы, вероятно, пережили один из самых сложных периодов в истории. В этой статье WomanEL расскажет, какой отпечаток война оставила за это время на культуре и идентичности украинского народа.

В течение этих двух лет российская агрессия создала сложную реальность для Украины, объединяя страну в борьбе за свою свободу и территориальную целостность. Народ Украины проявил огромную выдержку и силу духа, выстояв на фронте перед лицом вражеских угроз и перейдя через большие потери и трудности. Этот период в истории страны определяется решимостью и поиском путей к возрождению и мирному будущему.

Национальная идентичность выражает ощущение принадлежности человека к конкретной нации, объединяя элементы культуры, языка, истории и других аспектов, которые формируют уникальный характер и самосознание этого человека. Культурное наследие украинского народа, это история, которая жила бы вечно, если бы не одно “но” … у нас хотят это забрать.

В течение двух лет войны была повреждена или полностью уничтожена значительная часть украинского культурного наследия во время вторжения, включая Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Музей Ханенко, Киевскую картинную галерею, Национальную филармонию Украины, Научную библиотеку Максимовича и Киевский городской Дом учителя. Наша скорбь из-за этих потерь и понимание причин их отношения ясны: их цель – уничтожить украинскую культуру и идентичность.

В современной обстановке в Украине важно понимать, что культурное уничтожение становится ключевой стратегией российской агрессии. Эта стратегия направлена на изменение и подчинение украинской идентичности. Манипуляции и фальшивые заявления отражают попытки влиять на восприятие украинской истории и культуры.

Стремление путина уничтожить украинскую культуру вызвало противоположный эффект. Украинская идентичность возродилась во время Революции Достоинства в 2014 году и после оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Этот период свидетельствует о процветании культурной жизни украинцев, что проявилось в жизнеспособности культурного сектора, поддержке демократии и прав человека, а также военных усилиях. Культура и физическое выживание стали взаимосвязанными.

Да, эта ирония отчетливо отмечается. Попытки России уничтожить украинскую культуру вызвали сильное движение самовыражения и поддержки украинского языка. Новые произведения, новые песни, стихи, поэзии, независимо от жанра, выражают силу и выносливость украинского народа. Это становится эффективным средством противостояния российской агрессии и сохранения гуманитарного наследия в условиях кризиса.

История показывает, что российские власти предпринимали длительные усилия по отрицанию, ассимиляции и уничтожению украинской культуры. В течение последних трех веков украинские мыслители, писатели, лингвисты, художники и ученые сталкивались с различными формами репрессий, такими как запрет украиноязычных изданий, культурных обществ, а также ссылки или заключения публичных интеллектуалов. Эти попытки не только не привели к исчезновению украинской культуры, но, наоборот, подчеркнули ее устойчивость и важность для украинского народа.

Эта военная реальность действительно наносит значительный трагический ущерб украинской культуре. Творцы и работники становятся жертвами физических ранений, гибели близких, потери домов и разрушения творческих пространств. Российские атаки не только приводят к многочисленным жертвам среди культурных деятелей, но и уничтожают значимые места для украинцев, где они наслаждаются и чувствуют свою культуру. Некоторые из этих нападений были совершены умышленно и целенаправленно, как, например, на Мариупольский академический облмуздрамтеатр, который скрывал сотни мирных жителей, включая детей, когда в марте 2022 года российская авиация сбросила на него две бомбы. В Киевской области в первые дни российского штурма ракета поразила Иванковский историко-краеведческий музей, подпалив его – это было единственное здание в селе, которое пострадало за весь период конфликта. Ситуация, когда даже творческая работа отступает перед необходимостью выживания, отражает глубокое влияние войны на культурное производство и потребление.

Украинские артисты, писатели, поэты, художники и защитники культуры проявляют поразительную стойкость перед вызовами этого жестокого конфликта и атак на украинскую культуру. Многие из них черпают силу из глубоких связей с украинской культурой и активно изучают новые способы создания и продвижения культурных идей. Писатели ведут военные дневники, литературные чтения в книжных магазинах проходят на фоне сирен воздушной тревоги, концерты звезд в метрополитене, который выступает как бомбоубежище. Культурные инициативы, которые были выпущены перед началом войны, сейчас находят свое выражение в бомбоубежищах.

Украинская культура завоевывает мир. Источник: Радио свобода.

Выживание Украины как страны и народа тесно связано с выживанием ее культуры и идентичности, и мы чувствуем рычаг этой ответственной задачи. Идентичность всегда остается в этапе становления: когда ее отстаивают люди, она непрерывно эволюционирует, обогащается новыми элементами или теряет отдельные составляющие. Украинцы не ограничивают свою преданность только военным усилиям; они также активно способствуют экономическому, социальному и культурному развитию своей страны. Это проявляется в работе на благо общин, поддержке местных инициатив и развитии образования, что вместе создает прочный фундамент для современной украинской государственности.

Если поставить точку сейчас, можно отметить, что украинское общество переживает позитивные трансформации: направленность на солидарность, единение вокруг общих ценностей и глубокое сознание собственной идентичности обозначают значимый позитив в нашем развитии.

Очень актуальная тема сейчас: ментальные проблемы войны. Узнайте, вырос ли запрос на психологическую помощь среди украинцев в 2023 году.

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *