Минздрав заявил, что Украина готовится к новой пандемии

Активная борьба с потенциальной «болезнью Х» уже началась. Активна боротьба з потенційною «хворобою Х» вже почалась.
Міністерство охорони здоров'я активно розвиває власні лабораторії та готує медичний персонал для протистояння невідомій хворобі Х.
Міністерство охорони здоров'я активно розвиває власні лабораторії та готує медичний персонал для протистояння невідомій хворобі Х. Джерело: outlookindia.com

Украинские медицинские работники активно готовятся к возможной новой пандемии, которую называют «болезнью Х». Это название указывает на потенциальную угрозу неизвестного патогена, который ученые всего мира уже сейчас пытаются подробно исследовать, чтобы обеспечить мгновенную реакцию и использование всех имеющихся ресурсов для преодоления возможной угрозы. В свое время пандемия COVID-19 также была классифицирована как «болезнь Х», пишет WomanEL

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил об этом на совместном брифинге с представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом, состоявшемся сегодня, 24 января.

Украина является частью глобального механизма. Политическое и отраслевое сотрудничество позволяет нам всем подготовиться как можно лучше, в частности, по оперативной разработке диагностических, терапевтических и вакцинальных средств. Сейчас речь идет о 100 днях на случай следующей эпидемии,

подчеркнул Ляшко.
«Хвороба X»: чи буде нова пандемія та як готується Україна до потенційних загроз?

Ляшко также отметил три компонента, свидетельствующие о готовности системы здравоохранения к вызовам любых эпидемий: кадровый потенциал, сильная лабораторная сеть, работающая по международным стандартам, и глобальное партнерство. За последние 5 лет 167 украинских специалистов прошли международные учения по полевой эпидемиологии.

Одной из угроз современности является устойчивость к антибиотикам, которая может привести к тому, что существующее лекарство перестанет действовать. Украина предприняла шаги по противодействию этой угрозе, увеличивая количество бактериологических лабораторий и укрепляя дозорный эпиднадзор за антимикробной резистентностью. Министерство здравоохранения тесно сотрудничает с ВОЗ, центрами контроля и профилактики болезней Европы и США. Отметим, что ВОЗ призывает всех готовиться к новой «болезни Х».

К слову, недавно стало известно, что в Украину возвращаются карантин и маски из-за коронавируса.

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

МОЗ заявив, що Україна готується до нової пандемії

Активная борьба с потенциальной «болезнью Х» уже началась. Активна боротьба з потенційною «хворобою Х» вже почалась.
Міністерство охорони здоров'я активно розвиває власні лабораторії та готує медичний персонал для протистояння невідомій хворобі Х.
Міністерство охорони здоров'я активно розвиває власні лабораторії та готує медичний персонал для протистояння невідомій хворобі Х. Джерело: outlookindia.com

Українські медичні працівники активно готуються до можливої нової пандемії, яку називають «хворобою Х». Ця назва вказує на потенційну загрозу від невідомого патогену, який вчені всього світу вже зараз намагаються докладно досліджувати, щоб забезпечити миттєву реакцію та використання всіх наявних ресурсів для подолання можливої загрози. Свого часу пандемія COVID-19 також була класифікована як «хвороба Х», пише WomanEL.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив про це на спільному брифінгу з представником ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом, який відбувся сьогодні, 24 січня. 

Україна є частиною глобального механізму. Політична і галузева співпраця дозволяє нам всім підготуватися якнайкраще, зокрема, щодо оперативної розробки діагностичних, терапевтичних та вакцинальних засобів. Зараз мова йде про 100 днів на випадок наступної епідемії,

підкреслив Ляшко.
«Хвороба X»: чи буде нова пандемія та як готується Україна до потенційних загроз?

Ляшко також відзначив три компоненти, що свідчать про готовність системи охорони здоров’я до викликів будь-яких епідемій: кадровий потенціал, сильна лабораторна мережа, що працює за міжнародними стандартами, і глобальне партнерство. Протягом останніх 5 років 167 українських фахівців пройшли міжнародні навчання з польової епідеміології.

Однією з загроз сучасності є стійкість до антибіотиків, яка може призвести до того, що існуючі ліки перестануть діяти. Україна вжила кроків для протидії цій загрозі, збільшуючи кількість бактеріологічних лабораторій та зміцнюючи дозорний епіднагляд за антимікробною резистентністю. Міністерство охорони здоров’я тісно співпрацює з ВООЗ, центрами контролю та профілактики хвороб Європи й США. Зазначимо, що ВООЗ закликає всіх готуватись до нової «хвороби Х».

До слова, нещодавно стало відомо, що в Україну повертаються карантин і маски через коронавірус.

Залишити коментар

Залишити відповідь Скасувати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Exit mobile version