Психологія компліменту: як правильні слова можуть покращити робочі та особисті відносини

Комплименты проявляют благодарность, которая является основной потребностью человека. Компліменти виявляють вдячність, яка є основною потребою людини.
Психологія компліменту: як правильні слова можуть покращити робочі та особисті відносини
Психологія компліменту: як правильні слова можуть покращити робочі та особисті відносини. Джерело: Новини Запоріжжя

Завдяки компліментам ми почуваємося добре — як від дарування, так і від отримання, пише WomanEL.

Природа компліменту така, що перед тим, як відбувся обмін, потрібно спочатку помітити гідний похвали предмет, ситуацію чи зусилля. Комплімент — це подальше підтвердження того, що це усвідомлення мало місце. Таким чином, одержувачі виграють у тому, що вони дізнаються, що ми їх помічаємо та цінуємо, а ті, хто дарує, отримують користь від того, що вони відчувають себе добре від того, що інші почуваються добре, подібно до того, як дарують подарунок. Більше того, компліменти підсилюють атмосферу позитиву та сприйнятливості розмові.

Почуття цінності й поваги є основними людськими потребами. Вдячність також є основою у стосунках як з нашими партнерами та подружжям, так і з нашими друзями. Це частина того, що спонукає нас співпрацювати з оточуючими. І якщо ви зіткнулися з труднощами, усвідомлення того, що вас цінують, допоможе вам працювати над цим викликом і подолати його.

Компліменти допомагають нам передати ту вдячність, яку ми відчуваємо один до одного. І це змушує нас почуватися добре.

Компліменти також допомагають нам подобатися один одному. Якщо ви скажете комусь, що вам подобається, як він посміхався, він, швидше за все, знову посміхнеться, побачивши вас.

Зробити комусь комплімент також може бути хорошим початком розмови — або хорошим способом подолати неприємні моменти в розмові — незалежно від того, чи це розмова з кимось, кого ви знаєте чи з кимось, кого щойно зустріли.

Переносячи це на робоче місце, компліменти можуть бути потужним інструментом мотивації продовжувати зусилля. Дослідження показують, що та сама область мозку, смугасте тіло, активується, коли людину винагороджують компліментом або грошима. Це означає, що компліменти можуть покращити продуктивність так само, як отримання грошової винагороди, і всі ми знаємо, що поведінка, яка отримує винагороду, повторюється.

Наявність звички робити компліменти допомагає нам помічати й цінувати те, що добре і що нам подобається в оточуючих.

Як робити хороші компліменти

Компліменти повинні бути щирими

Може здатися нешкідливим говорити комусь, що його взуття гарне, навіть якщо ви насправді думаєте, що воно огидне. Але у переважній більшості випадків щирий комплімент заходить далі, ніж нещирий.

Важливо пам’ятати, що компліменти можуть мати негативний результат, якщо вони не щирі. Люди дуже сприйнятливі і дуже чутливі до слідів нещирості. Компліменти мають магічний ефект, лише якщо вони щиро відображають наші думки, і якщо вони даруються вільно, а не примусово. Тож нехай компліменти будуть справжніми!

Зверніть увагу на людей навколо вас

Ключ до компліментів (і вміння робити компліменти) — це звертати увагу на людей навколо вас і звертати увагу на деталі.

Будьте конкретними

Найкращі компліменти – конкретні. Вони стосуються рис характеру, поведінки чи зовнішності. Приємно чути, що хтось вважає вас розумним, добрим або гарним, але ці компліменти стосуються багатьох людей. Викликання чогось конкретного показує іншій людині, що ви зацікавлені та приділяєте увагу.

Замість того, щоб просто говорити комусь, що він виглядає добре, скажіть цій людині: «Ти такий гарний у тій блакитній сорочці, яку ти носиш. Вона підходить до твоїх очей».

Помічайте хороше

В ідеалі ми щодня робимо та отримуємо компліменти в наших близьких стосунках. Дуже легко сприймати одне одного як належне або згадувати лише про негативні речі, які потребують вирішення. Тому важливо докласти спільних зусиль, щоб помітити все хороше у вашому партнері (або члені сім’ї чи другові).

Якщо у вас буде звичка часто робити компліменти, ви також звикнете часто помічати хороше. І це може допомогти зміцнити будь-які стосунки.

Приймайте компліменти з витонченістю

Інший раз люди почуваються некомфортно отримувати компліменти, тому що їх навчили (або могли думати), що прийняти їх дорівнює хвастощам. Але це не так. Компліменти – це спілкування з оточуючими тим, що ви цінуєте і що працює.

Навчитися люб’язно приймати компліменти так само важливо, як і навчитися їх робити. Зрештою, відмова від компліменту – це ще один спосіб сказати комусь, що він не правий, або що його думка чи точка зору неправильні (що, якщо подумати, є трохи грубим).

Компліменти є потужним інструментом для формування та підтримки стосунків, як особистих так і робочих. Головне, щоб вони були вдумливими, щирими та, де можливо, зосередженими на виборі та діях, а не на властивих рисах. Згідно зі статистичними даними, такі типи компліментів виявилися ефективними не лише для справляння гарного враження, але й для побудови довготривалих стосунків.

Щоб повисити самооцінку, можна говорити компліменти собі – 50 афірмацій, які точно стануть вам в нагоді.

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Психология комплимента: как правильные слова могут улучшить рабочие и личные отношения

Комплименты проявляют благодарность, которая является основной потребностью человека. Компліменти виявляють вдячність, яка є основною потребою людини.
Психологія компліменту: як правильні слова можуть покращити робочі та особисті відносини
Психологія компліменту: як правильні слова можуть покращити робочі та особисті відносини. Джерело: Новини Запоріжжя

Благодаря комплиментам мы чувствуем себя хорошо – как от дарения, так и от получения, пишет WomanEL.

Природа комплимента такова, что перед тем, как произошел обмен, нужно сначала заметить достойный похвалы предмет, ситуацию или усилие. Комплимент – это дальнейшее подтверждение того, что это осознание имело место. Таким образом, получатели выигрывают от того, что они узнают, что мы их замечаем и ценим, а дарители выигрывают от того, что они чувствуют себя хорошо от того, что другие чувствуют себя хорошо, подобно тому, как они дарят подарок. Кроме того, комплименты усиливают атмосферу позитива и восприимчивости к разговору.

Чувство ценности и уважения являются основными человеческими потребностями. Благодарность также является основой в отношениях как с нашими партнерами и супругами, так и с нашими друзьями. Это часть того, что побуждает нас сотрудничать с окружающими. И если вы столкнулись с трудностями, осознание того, что вас ценят, поможет вам работать над этим вызовом и преодолеть его.

Комплименты помогают нам передать ту благодарность, которую мы испытываем друг к другу. И это заставляет нас чувствовать себя хорошо.

Комплименты также помогают нам нравиться друг другу. Если вы скажете кому-то, что вам нравится, как он улыбался, он, скорее всего, снова улыбнется, увидев вас.

Сделать кому-то комплимент также может быть хорошим началом разговора – или хорошим способом преодолеть неприятные моменты в разговоре – независимо от того, это разговор с кем-то, кого вы знаете или с кем-то, кого только что встретили.

Перенося это на рабочее место, комплименты могут быть мощным инструментом мотивации продолжать усилия. Исследования показывают, что одна и та же область мозга, полосатое тело, активируется, когда человека вознаграждают комплиментом или деньгами. Это означает, что комплименты могут улучшить производительность так же, как получение денежного вознаграждения, и все мы знаем, что поведение, которое получает вознаграждение, повторяется.

Наличие привычки делать комплименты помогает нам замечать и ценить то, что хорошо и что нам нравится в окружающих.

Как делать хорошие комплименты

Комплименты должны быть искренними

Может показаться безобидным говорить кому-то, что его обувь хороша, даже если вы на самом деле думаете, что она отвратительна. Но в подавляющем большинстве случаев искренний комплимент заходит дальше, чем неискренний.

Важно помнить, что комплименты могут иметь негативный результат, если они не искренние. Люди очень восприимчивы и очень чувствительны к следам неискренности. Комплименты имеют магический эффект, только если они искренне отражают наши мысли, и если они дарятся свободно, а не принудительно. Так пусть комплименты будут настоящими!

Обратите внимание на людей вокруг вас

Ключ к комплиментам (и умению делать комплименты) – это обращать внимание на людей вокруг вас и обращать внимание на детали.

Будьте конкретны

Лучшие комплименты – конкретные. Они касаются черт характера, поведения или внешности. Приятно слышать, что кто-то считает вас умным, добрым или красивым, но эти комплименты касаются многих людей. Вызывание чего-то конкретного показывает другому человеку, что вы заинтересованы и уделяете внимание.

Вместо того, чтобы просто говорить кому-то, что он выглядит хорошо, скажите этому человеку: “Ты так хорош в той голубой рубашке, которую ты носишь. Она подходит к твоим глазам”.

Замечайте хорошее

В идеале мы ежедневно делаем и получаем комплименты в наших близких отношениях. Очень легко воспринимать друг друга как должное или вспоминать только о негативных вещах, которые требуют решения. Поэтому важно приложить совместные усилия, чтобы заметить все хорошее в вашем партнере (или члене семьи или друге).

Если у вас будет привычка часто делать комплименты, вы также привыкнете часто замечать хорошее. И это может помочь укрепить любые отношения.

Принимайте комплименты с изяществом

Иной раз люди чувствуют себя некомфортно получать комплименты, потому что их научили (или могли думать), что принять их равно хвастовству. Но это не так. Комплименты – это общение с окружающими тем, что вы цените и что работает.

Научиться любезно принимать комплименты так же важно, как и научиться их делать. В конце концов, отказ от комплимента – это еще один способ сказать кому-то, что он не прав, или что его мнение или точка зрения неправильные (что, если подумать, является немного грубым).

Комплименты являются мощным инструментом для формирования и поддержания отношений, как личных так и рабочих. Главное, чтобы они были вдумчивыми, искренними и, где возможно, сосредоточенными на выборе и действиях, а не на свойственных чертах. Согласно статистическим данным, такие типы комплиментов оказались эффективными не только для создания хорошего впечатления, но и для построения долговременных отношений.

Чтобы повысить самооценку, можно говорить комплименты себе – 50 аффирмаций, которые точно вам пригодятся.

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *