Побочный эффект: как не набрать вес на антидепрессантах

Страх несколько преувеличен... Страх дещо перебільшений...
страх набору ваги дещо перебільшений
Страх набору ваги дещо перебільшений. Джерело: Instagram

Прием некоторых лекарств может быть связан с возможным увеличением веса. Это может стать проблемой для людей, желающих поддерживать оптимальный вес и заботиться о своем здоровье. Набор веса на антидепрессантах – это тот побочный эффект, который заставляет многих не начинать лечение или даже бросать его, пишет WomanEL.

Доказательный врач Евгений Скрипник
Доказательный врач Евгений Скрипник. Источник: Instagram

Доказательный психиатр, невролог и нарколог Евгений Скрипник утверждает, что страх набора веса несколько преувеличен. Шанс, даже на препаратах с высоким риском, очень далек от 100%, и отнюдь не выше 40%. Клинически важно разделять эффекты веса в начале терапии и при длительном приеме.

Риском набора веса можно управлять, взвешиваться каждые 2 недели и если вес постоянно увеличивается, то менять препарат,

отмечает врач.

Высокий риск набора веса

Препараты с достаточно высоким риском набора веса:

 • Миртазапин и Миансерин (Миасер);
 • Амитриптилин (Саротен);
 • Кломипрамин (Анафранил, Клофранил);
 • Пароксетин (Семправил, Паксил, Рексетин, Пароксин);
 • Циталопром.

Низкий риск набора веса

Препараты с низким риском набора:

 • Флуоксетин (Флутисал, Продеп, Флуксен);
 • Венлафаксин (Лафаксин, Велаксин);
 • Вортиоксетин (Бринтеликс);
 • Имипромин (Мелипромин);
 • Тразадон (Триттико).
Побочный эффект
Побочный эффект, заставляющий многих не начинать лечение. Источник: Instagram

По словам Скрипника, с другими препаратами все сложнее. Следует различать первые несколько месяцев приема и длительный прием. Такие препараты, как Сертралин, Дулоксетин, Флувоксамин и Эсциталопрам, снижают вес в начале приема. Набор веса в пределах 3 кг в среднем происходит при длительном приеме (12 месяцев).

Есть гипотезы относительно снижения чувствительности 5-HT2c серотониновых рецепторов при длительном приеме препаратов, но это, честно говоря, гипотезы не более. Наиболее вероятно, что они увеличивают вес из-за пищевого поведения, а не из-за влияния на метаболизм,

рассказал психиатр.

Таким образом, риск набора веса вообще не у всех антидепрессантов. Даже для тех, у кого он есть – риск управляемый. Также важным фактором является пищевое поведение, которое также подвергается управляемой коррекции.

Ранее в МОЗ дали разъяснение, какое состояние вы переживаете – тревогу или тревожное расстройство.

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Побічний ефект: як не набрати вагу на антидепресантах

Страх несколько преувеличен... Страх дещо перебільшений...
страх набору ваги дещо перебільшений
Страх набору ваги дещо перебільшений. Джерело: Instagram

Прийом деяких ліків може бути пов’язаний з можливим збільшенням ваги. Це може стати проблемою для людей, які хочуть підтримувати оптимальну вагу і піклуватися про своє здоров’я. Набір ваги на антидепресантах — це той побічний ефект, який примушує багатьох не починати лікування або, навіть, кидати його, пише WomanEL.

Доказовий лікар Євген Скрипник
Доказовий лікар Євген Скрипник. Джерело: Instagram

Доказовий психіатр, невролог та нарколог Євген Скрипник переконує, що страх набору ваги дещо перебільшений. Шанс, навіть на препаратах з високим ризиком, дуже далекий від 100%, і аж ніяк не вище 40%. Клінічно важливо розділяти ефекти щодо ваги на початку терапії та при тривалому прийомі.

Ризиком набору ваги можна керувати, зважуватися кожні 2 тижні і якщо вага невпинно збільшується, то міняти препарат,

зазначає лікар.

Високий ризик набору ваги

Препарати з досить високим ризиком набору ваги:

 • Міртазапін та Міансерин (Міасер);
 • Амітріптілін (Саротен);
 • Кломіпрамін (Анафраніл, Клофраніл) ;
 • Пароксетін (Семправил, Паксил, Рексетин, Пароксин);
 • Циталопрам.

Низький ризик набору ваги

Препарати з низьким ризиком набору ваги:

 • Флуоксетін (флутісал, продеп, флуксен);
 • Венлафаксін (Лафаксин, Велаксин);
 • Вортіоксетін (Брінтелікс);
 • Іміпрамін (Меліпрамін);
 • Тразадон (Триттіко).
побічний ефект, який примушує багатьох не починати лікування
Побічний ефект, який примушує багатьох не починати лікування. Джерело: Instagram

За словами Скрипника, з іншими препаратами все складніше. Потрібно розрізняти перші кілька місяців прийому та тривалий прийом. Такі препарати, як Сертралін, Дулоксетин, Флувоксамін та Есциталопрам знижують вагу на початку прийому. Набір ваги, в межах 3 кг в середньому, відбувається при тривалому прийомі (12 місяців).

Є гіпотези стосовно зниження чутливості 5-HT2c серотонінових рецепторів при тривалому прийомі препаратів, але це, чесно кажучи, гіпотези, не більше. Найбільш ймовірно те, що вони збільшують вагу через харчову поведінку, а не через вплив на метаболізм,

розповів психіатр.

Таким чином, ризик набору ваги є взагалі не у всіх антидепресантів. Навіть для тих, у яких він є – ризик керований. Також важливим фактором є харчова поведінка, яка також піддається керованій корекції.

Раніше у МОЗ дали роз’яснення, який стан ви переживаєте – тривогу чи тривожний розлад.

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *