30 мотивирующих аффирмаций, которые нужно повторять перед тренировкой

Повторяйте себе эти фразы, чтобы вернуть мотивацию к спорту. Повторюйте собі ці фрази, щоб повернути мотивацію до спорту.
30 мотивувальних афірмацій, які потрібно повторювати перед тренуванням
Мотивація на заняття спортом, Джерело: freepik.com

Мы знаем, что регулярные занятия спортом оказывают большое влияние на общее состояние здоровья, например, снижают уровень стресса и тревожности, повышают подвижность и улучшают сон. Однако у каждого из нас бывают дни, когда мотивация для занятий спортом просто отсутствует. Когда речь идёт о том, чтобы придерживаться привычного распорядка дня, ключевым моментом является позитивный настрой.

Исследования показали, что повторение аффирмаций укрепляет позитивное самовосприятие и помогает добиться изменений в поведении (например, оторваться от телефона и пойти на тренировку, которую вы хотели попробовать). Поэтому прежде чем пропустить следующую тренировку, WomanEL предлагает повторить несколько следующих аффирмаций, чтобы почувствовать мотивацию и уверенность при посещении тренажёрного зала, домашних занятий йогой или любимого фитнес-класса.

30 аффирмаций, которые вернут вам желание заниматься спортом

Вы не только почувствуете себя более мотивированным и пропустите меньше тренировок, но даже сможете усерднее заниматься, поднимать более тяжёлый вес, быстрее бегать или в целом чувствовать себя более уверенно.

Повторяйте эти фразы перед занятием:

 1. Я сильная.
 2. Упражнения дают мне энергию.
 3. Я с радостью иду на тренировку.
 4. Я могу со всем справиться.
 5. Через меня течёт энергия изобилия.
 6. Я могу сделать всё, что задумала.
 7. Я приветствую физические упражнения в своём распорядке дня.
 8. Я чувствую себя прекрасно.
 9. Сегодня у меня будет замечательная тренировка.
 10. Я излучаю здоровье.
 11. Я уверена в себе.
 12. Моя тренировка – это забота о себе.
 13. Я горжусь своим телом.
 14. Я заслуживаю того, чтобы чувствовать себя здоровой и энергичной.
 15. Я уважаю своё тело, двигая его так, как мне приятно.
 16. Упражнения помогают мне расслабиться.
 17. Я становлюсь выносливой.
 18. Мой ум сосредоточен.
 19. Я полна решимости заниматься спортом чаще.
 20. Я благодарна своему телу за его возможности.
 21. Я уверена в себе и мотивирована.
 22. Я могу делать даже трудные вещи.
 23. Мне самой себя достаточно.
 24. Я вдохновлена на улучшение своего здоровья.
 25. Я избавляюсь от негативных мыслей, которые мешают мне заниматься спортом.
 26. Моё тело готово к тренировке.
 27. Я сама выбираю, как пройдёт эта тренировка.
 28. Я способна проявить лучшую версию себя.
 29. Я выбираю тренировки для себя.
 30. Я яростно и уверенно иду к своим целям в области фитнеса и здоровья.

Вам нужно быстро успокоиться? Опробуйте новый вид дыхательного упражнения, чтобы расслабиться.

Комментировать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

30 мотивувальних афірмацій, які потрібно повторювати перед тренуванням

Повторяйте себе эти фразы, чтобы вернуть мотивацию к спорту. Повторюйте собі ці фрази, щоб повернути мотивацію до спорту.
30 мотивувальних афірмацій, які потрібно повторювати перед тренуванням
Мотивація на заняття спортом, Джерело: freepik.com

Ми знаємо, що регулярні заняття спортом дуже впливають на загальний стан здоров’я, наприклад, знижують рівень стресу і тривожності, підвищують рухливість і покращують сон. Однак у кожного з нас бувають дні, коли мотивація для занять спортом просто відсутня. Коли йдеться про те, щоб дотримуватися звичного розпорядку дня, ключовим моментом є позитивний настрій.

Дослідження засвідчили, що повторення афірмацій зміцнює позитивне самосприйняття та допомагає домогтися змін у поведінці (наприклад, відірватися від телефону та піти на тренування, яке ви хотіли спробувати). Тож перш ніж пропустити наступне тренування, WomanEL пропонує повторити кілька наступних афірмацій, щоб відчути мотивацію й упевненість під час відвідування тренажерного залу, домашніх занять йогою або улюбленого фітнес-класу.

30 афірмацій, які повернуть вам бажання займатися спортом

Ви не тільки відчуєте себе більш вмотивованим і пропустите менше тренувань, а й навіть зможете старанніше займатися, піднімати важчу вагу, швидше бігати або загалом почуватися впевненіше.

Повторюйте ці фрази перед заняттям:

 1. Я сильна.
 2. Вправи дають мені енергію.
 3. Я з радістю йду на тренування.
 4. Я можу з усім впоратися.
 5. Через мене тече енергія достатку.
 6. Я можу зробити все, що задумала.
 7. Я вітаю фізичні вправи у своєму розпорядку дня.
 8. Я почуваюся чудово.
 9. Сьогодні в мене буде чудове тренування.
 10. Я випромінюю здоров’я.
 11. Я впевнена в собі.
 12. Моє тренування – це турбота про себе.
 13. Я пишаюся своїм тілом.
 14. Я заслуговую на те, щоб почуватися здоровою та енергійною.
 15. Я поважаю своє тіло, рухаючи його так, як мені приємно.
 16. Вправи допомагають мені розслабитися.
 17. Я стаю витривалою.
 18. Мій розум зосереджений.
 19. Я сповнена рішучості займатися спортом частіше.
 20. Я вдячна своєму тілу за його можливості.
 21. Я впевнена в собі і мотивована.
 22. Я можу робити навіть важкі речі.
 23. Мені самої себе достатньо.
 24. Я натхненна на поліпшення свого здоров’я.
 25. Я позбуваюся негативних думок, які заважають мені займатися спортом.
 26. Моє тіло готове до тренування.
 27. Я сама обираю, як пройде це тренування.
 28. Я здатна проявити найкращу версію себе.
 29. Я обираю тренування для себе.
 30. Я люто і впевнено йду до своїх цілей у сфері фітнесу та здоров’я.

Вам потрібно швидко заспокоїтися? Спробуйте новий вид дихальної вправи, щоб розслабитися.

Комментировать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *